خانه - آرشیو برچسب: Whiteskins

آرشیو برچسب: Whiteskins

سفیدپوست‌ها (نام ارکی برای مردم روهان)

نامی که ارک‌ها به سواران روهان داده بودند. سوارانی که به جهت خاستگاه شمالی‌اشان پوستی روشن‌تر از مردمان عادی که اطراف ایشان زندگی می‌کردند داشتند.