آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: White Rider

آرشیو برچسب: White Rider

سوار سفید (عنوان گندالف هنگامی که بر شدوفکس سوار بود)

اواخر جنگ حلقه، هنگامی که گندالف سوار شدوفکس شد عنوان مذکور را به وی دادند. نام مذکور در تقابل با نُه سوار سیاهی بود که به سائورون خدمت می‌کردند.

ادامه مطلب »