آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: White Lady of Rohan

آرشیو برچسب: White Lady of Rohan

بانوی سفید روهان (عنوانی که فارامیر به ائووین داد)

عنوانی که فارامیر به ائووین روهانی داد. این دو ازدواج کرده در تپه‌های امین آرنن، در ایتیلین با هم زندگی کردند.

ادامه مطلب »