آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: White House of Erendis

آرشیو برچسب: White House of Erendis

منزل سفید ارندیس (مخفیگاه ارندیس و آنکالیمه)

منزلی در منطقه‌ی امریه در میتالمارِ نومه‌نور. تار-منل‌دور، منزل را به عنوان هدیه برای ارندیس بنا کرد تا نامزدی او با پسرش، آلداریون را اعلام کند. آلداریون سال‌های بسیار دور از نومه‌نور در کشتی‌هایش بود و منزل سفید، محفل امنی برای همسرش، ارندیس و دخترشان، ملکه‌ی آینده تار-آنکالیمه شد.

ادامه مطلب »