خانه - آرشیو برچسب: Westmarch of the Shire

آرشیو برچسب: Westmarch of the Shire

سرحد غربی شایر (سرزمین‌های آن سوی بلندی‌های فار)

مرز غربی شایر از زمان بنا نهادن با ردیفی از تپه‌هایی مشخص شده بود که به آن‌ها بلندی‌های فار می‌گفتند. در شرق، مرز را بنا به سنت، رودخانه‌ی برندی‌واین گرفته بودند گرچه گورهنداد الدباک (Gorhendad Oldbuck) در نهایت «سرحد» شرقی را که سرزمین مرزی بود ورای رود باک‌لند بنا نهاد.

در سال ۳۱ دوره‌ی چهارم ۱ (یا ۱۴۵۲ به تقویم شایر)، چند سال پس از جنگ حلقه، شاه اله‌سار، در غرب «مارش» جدیدی به شایر اعطا کرد که شامل سرزمین‌های ورای بلندی‌های فار تا تپه‌های برج می‌شد. این سرزمین تازه را صرفاً «سرحد غربی» می‌خواندند که هابیت‌های شایر به سرعت آن را مسکونی کردند. تاین پره‌گرین، سرپرستی برای نظارت بر سرحد غربی گماشت. مقامی که کم و بیش معادل ارباب باک‌لند در شرق بود. فاسترد، اهل گرین‌هولم، که شوی دختر سام گمجی، الانور بود در شمار اولین۲ نفرات این سرپرستان به شمار می‌رود.

فاسترد و الانور در آندرتاورز، (Undertowers)، در تپه‌های برج ساکن شدند و خانواده‌ی فربرن را بنیان نهادند. از آغاز، این خانواده به شکل موروثی، سرپرستانِ سرحد غربی بودند و به یکی از تأثیرگذارترین خانواده‌ی شایر تبدیل شدند. این خانواده از حیث تاریخی نیز حائز اهمیت به سزایی بود زیرا در آندرتاورز، کتاب سرخ را حفظ کردند. کتابی که متن تاریخی اصلی داستان‌هایی بود که بعدها به هابیت و ارباب حلقه‌ها ۳ تبدیل شد.

نکته:

۱-در ویرایش‌های نخستینِ مقدمه‌ی ارباب حلقه‌ها، تاریخ ۱۴۶۲ به تقویم شایر (یا ۴۱ دوره‌ی چهارم) ذکر شده. همان سالی است که فاستردِ گرین‌هولم به عنوان سرپرست انتخاب شد ولی سرزمین مذکور در اصل ده سال پیشتر مسکونی شده بود. در ویرایش‌های بعدی کتاب، تاریخ را به ۱۴۵۲ اصلاح کردند.

۲-اگر بخواهیم دقیق شویم، گرچه دلالت ضمنی بر آن است که فاسترد اولین سرپرست بود شواهدی کمی بر این ادعا وجود دارد. یعنی که هر هابیت دیگری نیز ممکن است پیش از فاسترد، پست مذکور را در اختیار داشته باشد.

۳-در متن داستان‌های تالکین، نام‌های اصلی آن‌ها در خاطرات بیل‌بو و فرودو همراه با مطالب اضافه‌ای که بیل‌بو در ریوندل فراهم آورد ثبت شده است. بخش اعظم این مطالب به تاریخ و افسانه‌های الفی مربوط می‌شد و احتمالاً ریشه‌ی سیلماریلیون بوده است.