آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Westfold-men

آرشیو برچسب: Westfold-men

مردان فولد غربی (سواران روهان غربی)

مردان روهان که در مناطق غربی ادوراس، در سرزمین‌های زیر کوهستان سفید می‌زیستند. در زمان جنگ حلقه، فرمان‌روای آن‌ها ارکن‌براند بود. بسیاری از ایشان در جریان نبرد گدارهای آیزن گم‌شدند ولی آن تعداد باقی ماندند که هنگام حمله‌ی نیروهای سارومان گروه دفاعی گودی هلم را تشکیل دهند.

ادامه مطلب »