خانه - آرشیو برچسب: West-gate of Moria

آرشیو برچسب: West-gate of Moria

دروازه‌ی غربی موریا (درهای دورین)

ورودی غربی خزد-دوم قدیمی که دورف‌ها هنگام تجارت با الف‌های اره‌گیون در دوره‌ی دوم از آن استفاده می‌کردند.