آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Water-lilies

آرشیو برچسب: Water-lilies

نیلوفرهای آبی (گل‌های شناور تالاب و رود)

گل‌های آبی که به دلیل برگ‌های گرد و صافشان شهرت داشتند و بر سطح تالاب‌ها و رودهای آرام شناور بودند. گل‌های آنان به رنگ‌های بسیار بود ولی ظاهراً گلدبری، دختر رود به نیلوفرهای سفید علاقه‌ی عجیبی داشت. تام بامبادیل، به کرانه‌های پایین‌تر ویتی‌ویندل می‌رفت تا برایش نیلوفرهای سفید جمع کند و هنگام بازگشت از یکی همین سفرهای گردآوری نیلوفر بود ...

ادامه مطلب »