آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Warden of Westmarch

آرشیو برچسب: Warden of Westmarch

نگهبان سرحد غربی (عنوان ارثی خاندان فربرن از تپه‌های برج)

سرحد غربی، سرزمینی است بین تپه‌های برج و پستی‌های دور که چند سال پس از جنگ حلقه به شایر ضمیمه شد. فسترد از گرین‌هولم توسط پره‌گرین تاین، در سال ۴۱ دوره‌ی چهارم، ده سال پس از تأسیس سرحد غربی به سمت نگهبانی منصوب شد. عنوان مذکور ارثی بود و از فسترد به پسرش، الفس‌تنِ فربرن رسید و از آن پس، ...

ادامه مطلب »