آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Vinyarion

آرشیو برچسب: Vinyarion

وینیاریون (نام اصلی هیارمنداکیل دوم)

وینیاریون پسر شاه آلدامیر اهل گوندور بود. در زمان آلدامیر، جنگی بین گوندور و همسایگان جنوبی اش، هارادریمها در گرفت که آلدامیر در این جنگ کشته شد. وینیاریون فرماندهی ارتش گوندور را در دست گرفت و هارادریمها را به سختی شکست داد و در هم کوبید. به یادبود این پیروزی، وینیاریون تحت نام هیارمنداکیل، به معنای فاتح جنوب سلطنت کرد.

ادامه مطلب »