آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Vidumavi

آرشیو برچسب: Vidumavi

ویدوماوی (مادر الداکار اهل گوندور)

ویدوماوی، دختر ویدوگاویا، شاه رووانیون، با والاکار، پسر رومنداکیل دوم، پادشاه گوندور و سفیر پدرش در بارگاه ویدوگاویا ازدواج نمود و از او صاحب پسری شد که او را در میان مردمان شمال وینیتاریا می نامیدند و بعدها در گوندور الداکار نام گرفت. ویدوماوی نخستین خون غیر نومه نوری بود که وارد خاندان سلطنتی گوندور شد. این واقعیت بعدها به ...

ادامه مطلب »