آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Variags

آرشیو برچسب: Variags

واریاگها (مردمان خاند)

اطلاعات بسیار کمی راجع به انسانهایی که در سرزمین خاند، در شرق موردور می زیستند در دست است. آنها در زمان جنگ حلقه با سارون متحد شدند و لشکر آنها در نبرد دشتهای په له نور جنگید.

ادامه مطلب »