آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Vanyar

آرشیو برچسب: Vanyar

وانیار (مردمان اینگوه)

نژاد: الفها معنی: مردمان بور (اشاره به موهای روشن این شاخه از الفها) نام های دیگر: الفهای روشن، الفهای بور یادداشت: وانیار کلمه جمع است، مفرد این کلمه وانیا و صفت نسبی آن وانیارین است وانیار اولین الفهایی بودند که سفر بزرگ از کوئیوینن به سمت غرب را به اتمام رساندند و بزرگترین الفهای برین به شمار میروند. رهبر آنها ...

ادامه مطلب »