آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Valandil of Numenor

آرشیو برچسب: Valandil of Numenor

والاندیل اهل نومه نور (نخستین پادشاه آندونیه)

پدر والاندیل الاتان نومه نوری و مادرش نیز سیلمارین دختر تار-الندیل شاه نومه نور بود. والاندیل بنیانگذار خاندانی بود که بر آندونیه، شهری که بر سواحل غربی جزیره النا قرار داشت حکمرانی میکردند. با وجودیکه او به خاندان سلطنتی تعلق نداشت، اما همیشه او و اعقابش از نزدیک ترین افراد به خاندان سلطنتی و از مهمترین اعضای شورای حکومتی بودند. ...

ادامه مطلب »