خانه - آرشیو برچسب: Valacirca

آرشیو برچسب: Valacirca

والاکیرکا (داس والار)

داس والار نام هفت ستاره ای بود که واردا به عنوان هشداری دائمی و پایدار برای ملکور و خادمانش در آسمان نهاد.