آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Underharrow

آرشیو برچسب: Underharrow

آندر هرو (دهی کنار رود اسنو بورن)

ده کوچکی در میان کوهستان سفید، جنوب ادوراس، در دره‌ی رود اسنوبورن. ده، در پناه دون‌هارو نهان بود و نامش را نیز از دون‌هارو گرفت. دون‌هارو به معنی «معبد تپه» است و به استفاده‌ی کهنی اشاره داد که مردان کوهستان از آن مکان داشتند پس آندر هارو یعنی «زیر معبد».

ادامه مطلب »