آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Úmarth

آرشیو برچسب: Úmarth

اومارت (شوربخت)

وقتی که تورین توسط گویندور به نارگوتروند رسید میل داشت هویتش را پنهان کند تا از نفرین مورگوت بر خاندانش بگریزد. به همین دلیل نام جدید آگارواین، پسر اومارت را برگزید که به زبان سینداری به معنی «خون‌آلود» و «شوربخت» است. هویت وی برای مدت درازی پنهان نماند. گویندور، نزد فیندویلاس فاش کرد که «آگارواین» همان تورین است و «اومارت» ...

ادامه مطلب »