آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ulfang the Black

آرشیو برچسب: Ulfang the Black

اولفانگ سیاه (خائن به پسران فیانور)

شرقی خائنی که پی بیرق کارانتیر به نیرنائت آرنوئدیاد رفت ولی چون ناگهان به پسران فیانور پشت نمود موجبات پیروزی مورگوت را فراهم کرد. نکته: ۱-گرچه خیانت به نولدور توسط مردم اولفانگ بی‌هیچ تردیدی توسط خود اولفانگ انگیخته شده بود هیچ کجا اشاره‌ای به حضور خود او در نیرنائت آرنوئدیاد برای پیشبرد نقشه‌هایش نیست. در عوض این نقش به سه ...

ادامه مطلب »