آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Uldor the Accursed

آرشیو برچسب: Uldor the Accursed

الدور ملعون (جوان‌ترین پسر میان پسران اولفانگ)

جوان‌ترین پسر از پسران اولفانگ سیاه که در نیرنائت آرنوئدیاد به پسران فیانور خیانت کرد. ماگلور در نبرد بزرگ او را کشت.

ادامه مطلب »