آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Two Watchers

آرشیو برچسب: Two Watchers

دو نگهبان (نگهبانان برج کریت آنگول)

منظور از دو نگهبان، دو مجسمه تراشیده شده است که با اراده ای عجیب و خبیث از ورودی برج کریت آنگول نگهبانی می کردند. هر کدام از این دو مجسمه از سه بدن تشکیل شده بود، یکی راه داخل برج را می پایید، یکی نظر به راه بیرون برج داشت و سومی هم در امتداد خود ورودی نگهبانی می داد. ...

ادامه مطلب »