آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Two Kindreds

آرشیو برچسب: Two Kindreds

دو خویشاوند (انسانها و الفها)

دو خویشاوند نامی اشتراکی برای هر دو شاخه فرزندان ایلوواتار، الفهای نخست زاده و انسانها، پس آمدگان، است. الفها به دنیا تا زمانی که وجود داشت وابسته بودند و به همین دلیل در چشم خویشاوندانشان، انسانهای میرا، فناناپذیر به نظر می رسیدند. در باقی وجوه انسانها و الفها تقریبا مانند یکدیگر بودند و نژادشان در بیش از یک مورد با ...

ادامه مطلب »