آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Turin Turambar

آرشیو برچسب: Turin Turambar

تورین تورامبار (فرزند نگون بخت هورین تالیون)

عهد: ۴۶۳د.ا. تا ۴۹۹د.ا. نژاد: انسانها شاخه: اداین فرهنگ: انسانهای دور-لومین تلفظ: too’rin too’rambar خاندان: خاندان هادور نام های دیگر: آدان ادل، آگاروائن، خون آلود، سهمگین خود، گورتول، نیتان، مورمگیل، مرد وحشی بیشه، به خطا افتاده القاب: بلای جان گلاورونگ، سیاه شمشیر، تورامبار معنی: به نظر می رسد تورین به معنای “کسی که به دنبال ریاست است” باشد، و تورامبار ...

ادامه مطلب »