آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورین تورامبار (فرزند نگون بخت هورین تالیون)

تورین تورامبار (فرزند نگون بخت هورین تالیون)

عهد: ۴۶۳د.ا. تا ۴۹۹د.ا.
نژاد: انسانها
شاخه: اداین
فرهنگ: انسانهای دور-لومین
تلفظ: too’rin too’rambar
خاندان: خاندان هادور
نام های دیگر: آدان ادل، آگاروائن، خون آلود، سهمگین خود، گورتول، نیتان، مورمگیل، مرد وحشی بیشه، به خطا افتاده
القاب: بلای جان گلاورونگ، سیاه شمشیر، تورامبار
معنی: به نظر می رسد تورین به معنای “کسی که به دنبال ریاست است” باشد، و تورامبار یعنی “ارباب سرنوشت”

تورین تورامبار، تراژیک ترین قهرمان داستانهای تالکین، پسر هورین تالیون و پسرعموی تور بود که در زمان زنده بودن، خدمتکاران مورگوت بیش از همه انسانها از او در هراس بودند. او خدمات بزرگی به دوریات و نارگوتروند انجام داد و به خاطر کشتن گلارونگ، پدر اژدهایان شهرت بسیاری کسب کرد، اما نفرین مورگوت بر او نهاده بود و تیره بختی همیشه در پی او بود. در جنگل برتیل او به خواهر خودش، نیه نور برخورد، اما بر اثر طلسم گلاورونگ، آنها یکدیگر را نشناخته و با هم ازدواج کردند. هنگامی که نیه نور به حقیقت پی برد، خود را از بلندی پرت کرد و کشت و تورین نیز ناامیدانه به وسیله شمشیرش خودکشی کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...