آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tumhalad

آرشیو برچسب: Tumhalad

تومهالاد (دشتی در شمال نارگوتروند)

تومهالاد دشتی در کرانه غربی رود ناروگ بود که به گینگلیت، یکی از شاخه های ناروگ محدود می شد. شهرت این دشت به این دلیل است که آخرین دفاع ناامیدانه نارگوتروند در برابر حمله گلاورونگ در این دشت صورت گرفت، نبردی که اورودرت در آن کشته شد.

ادامه مطلب »