آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Translations from the Elvish

آرشیو برچسب: Translations from the Elvish

ترجمه از الفی (شروع سیلماریلیون)

ترجمه های الفی سه جلد کتابی بودند که بیلبو بگینز در ریوندل از متون باستانی الفی ترجمه کرد و منشا و منبع داستانهای سیلماریلیون بودند.

ادامه مطلب »