آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Thuringwethil

آرشیو برچسب: Thuringwethil

تورینگوه تیل (زنی از سایه پنهان)

تورینگوه تیل قاصد سارون بود که به شکل یک خون آشام، با بالهای خفاش و پنجه های آهنین بوده است. لوتین در ماموریت یافتن سیلماریل با گرفتن شکل او خود را به آنگباند رساند.

ادامه مطلب »