آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Three Keepers

آرشیو برچسب: Three Keepers

سه نگهبان (نگهبانهای سه حلقه الفها)

سه نگهبان که اشاره به نگهبانان سه حلقه الفها دارد، معمولا برای اشاره به نگهبانان سه حلقه در اواخر دوران سوم به کار می رود که به همراه سه حلقه از دریا گذشتند. این سه نگهبان عبارت بودند از: الروند که ویلیا حلقه هوا را نگاه می داشت، گالادریل که نگهبان ننیا حلقه آب بود و گندالف که ناریا حلقه ...

ادامه مطلب »