آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Three-Farthing Stone

آرشیو برچسب: Three-Farthing Stone

سنگ سه فاردینگ (نقطه مشترک سه فاردینگ شایر)

سنگ سه فاردینگ سنگی بود که در حاشیه جاده شرق، در نقطه ای که مرز فاردینگ جنوبی، فاردینگ شرقی و فاردینگ غربی با یکدیگر تلاقی داشتند قرار داده شده بود. همچنین گفته شده که این سنگ دقیقا در نقطه مرکزی شایر قرار داشت. محل این سنگ تقریبا در پنج مایلی جنوب شرق بای واتر و دقیقا در چهارده مایلی غرب ...

ادامه مطلب »