خانه - آرشیو برچسب: Third Clan

آرشیو برچسب: Third Clan

سومین قبیله (یکی از نامهای تلری)

سومین قبیله یکی از نامهایی است که به تلری، سومین دسته از الفهایی که از کوئی وینن راهی سفر بزرگ شدند اطلاق می شد.