آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Telemnar

آرشیو برچسب: Telemnar

تلمنار (بیست و ششمین شاه گوندور که شاهی نگون بخت بود)

عهد: ۱۵۱۶د.س. تا ۱۶۳۶د.س. (۱۲۰ سال) از ۱۶۳۴د.س. شاه گوندور بود(تنها ۲ سال حکومت کرد) نژاد: انسانها شاخه: دونه داین فرهنگ: گوندوری تلفظ: tele’mnar خاندان: خاندان الندیل معنی: شعله نقره فام لقب: پادشاه گوندور پادشاهی تلمنار، یکی از کوتاهترین و اندوهبارترین سلطنتهای گوندور بود. او پس از آنکه پدرش میناردیل در حمله ای از سوی دزدان دریایی در پلارگیر به ...

ادامه مطلب »