آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Teiglin

آرشیو برچسب: Teiglin

تیگلین (رودی که از میان جنگل برتیل می گذشت)

رود تیگلین از رودهای بلریاند بود که از ارد وترین واقع در مرزهای دور-لومین سرچشمه می گرفت و به سمت جنوب شرق جاری میشد. این رود پس از گذشتن از جنگل برتیل به رود سیریون می پیوست.

ادامه مطلب »