خانه - آرشیو برچسب: Tauron

آرشیو برچسب: Tauron

تارون (ارباب جنگلها)

تارون از نامهای یکی از والار به نام اورومه است که معنی آن معمولا جنگلبان یا ارباب جنگلها ذکر شده است.