خانه - آرشیو برچسب: Taur-im-Duinath

آرشیو برچسب: Taur-im-Duinath

تار-ایم-دوینات (جنگل میان دو رود)

تار-ایم-دوینات نام جنگلی تاریک و دلگیر بود که سرزمینی وسیع در جنوب بلریاند را می پوشاند.