آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tarion

آرشیو برچسب: Tarion

تاریون (آخرین روز هفته در میان الفها)

تاریون نام آخرین و مهمترین روز از میان شش روزی بود که هفته الفی را تشکیل می دادند. این روز موقوف والار شمرده می شد. تاریون نامی در زبان کوئنیاست. معادل این روز در زبان سینداری والنیا نام داشت. این روز همچنین اوربلاین و رودین نیز نامیده می شد.

ادامه مطلب »