آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tarannon Falastur

آرشیو برچسب: Tarannon Falastur

تارانون فالاستور (نخستین شاه از میان چهار شاه دریانورد گوندور)

تارانون فالاستور پسر و وارث شاه سیریوندیل از گوندور بود که به خاطر اقدامات دریایی برجسته اش مشهور شد و بنیانگذار سلسله شاهان دریانورد بود که تا زمان هیارمنداکیل اول ادامه یافت. همسر و ملکه او نیز بروتیل ملکه بدنام بود که تارانون مجبور به تبعید او شد و در نتیجه تارانون بدون داشتن وارثی درگذشت. پس از او سلطنت ...

ادامه مطلب »