آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تارانون فالاستور (نخستین شاه از میان چهار شاه دریانورد گوندور)

تارانون فالاستور (نخستین شاه از میان چهار شاه دریانورد گوندور)

تارانون فالاستور پسر و وارث شاه سیریوندیل از گوندور بود که به خاطر اقدامات دریایی برجسته اش مشهور شد و بنیانگذار سلسله شاهان دریانورد بود که تا زمان هیارمنداکیل اول ادامه یافت. همسر و ملکه او نیز بروتیل ملکه بدنام بود که تارانون مجبور به تبعید او شد و در نتیجه تارانون بدون داشتن وارثی درگذشت. پس از او سلطنت به برادرزاده اش رسید که دومین شاه دریانورد گوندور بود و آرنیل اول نام داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...