آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tall

آرشیو برچسب: Tall

بلند قامت (لقبی برای عالیرتبه ترین قهرمانان)

لقب بلند قامت در طول تاریخ سرزمین میانه به سه نفر اطلاق شد: مایدروس پسر فئانور، گالدور اهل دور-لومین و الندیل اهل نومه نور.

ادامه مطلب »