آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Talath Dirnen

آرشیو برچسب: Talath Dirnen

تالات دیرنن (دشت حفاظت شده)

تالات دیرنن یا دشت حفاظت شده دشتی خالی بود که میان نارگوتروند و دوریات در غرب بلریاند قرار داشته و بی وقفه توسط افراد فینرود فیلاگوند پاسبانی می شد.

ادامه مطلب »