آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Sword of Elendil

آرشیو برچسب: Sword of Elendil

شمشیر الندیل (بزرگ شمیری مشهور به نارسیل)

تاریخ: احتمالاً زمانی در دوران اول ساخته شده و در ۳۴۴۱ دوران دوم شکست منشأ: ساخته شده به دست تلخار از نوگرود دیگر نام‌ها: نارسیل، و پس از بازسازی‌اش آندوریل نامیده شد نارسیل، شمشیری که در روزگاران دیرین به دست تلخار از نوگرود ساخته شده و در دوران دوم الندیل مالک آن بود. وی با آن در نبرد آخرین اتحاد ...

ادامه مطلب »