آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - شمشیر الندیل (بزرگ شمیری مشهور به نارسیل)

شمشیر الندیل (بزرگ شمیری مشهور به نارسیل)

تاریخ: احتمالاً زمانی در دوران اول ساخته شده و در ۳۴۴۱ دوران دوم شکست

منشأ: ساخته شده به دست تلخار از نوگرود

دیگر نام‌ها: نارسیل، و پس از بازسازی‌اش آندوریل نامیده شد

نارسیل، شمشیری که در روزگاران دیرین به دست تلخار از نوگرود ساخته شده و در دوران دوم الندیل مالک آن بود. وی با آن در نبرد آخرین اتحاد شرکت جست و شمشیر هنگام سقوطش شکست، اما از تکه‌های آن در پادشاهی شمال محافظت شد.

یادداشت‌ها:

جزئیات ساخت اصلی شمشیر الندیل را به دشواری می‌توان تعیین کرد. سازندۀ آن تلخار اهل نوگرود بود. کسی که کلاه‌خود اژدها نشان دورلومین نیز ساختۀ دست اوست. خوشبختانه، فرازی از افسانه‌های ناتمام به ما می‌گوید که اژدهاخود در اصل برای آزاخال از بله‌گوست ساخته شده است. آزاخال در نبرد اشک‌های بی شمار به سال ۴۷۱ دوران نخست کشته شد. و از آنجایی که کلاه خود در اصل برای او ساخته شده بود، تلخار نیز در حدود همین تاریخ فعالیت می‌کرده است. بنابراین گرچه نمی‌توان دربارۀ منشأ نارسیل با قاطعیت سخن گفت، ‌می‌شود با اطمینان نسبتاً بالایی ساخت آن را در کارگاه تلخار در نوگرود، مابین قرن‌های چهارم و پنجم دوران اول تصور کرد.

شمشیر در نبرد آخرین اتحاد و هنگام از پای در آمدن الندیل شکست و درخشش‌اش را از دست داد. اما ایسیلیدور فرزند الندیل از خرده‌های شکستۀ آن برای بریدن حلقۀ حاکم از انگشت سائورون ، استفاده کرد. خرده‌های شمشیر نهایتاً به ایملادریس منتقل و به میراث خاندان ایسیلیدور تبدیل شدند. در زمان نبرد حلقه، شمشیر مجدداً ساخته شد، تلألؤ خود را بازیافت و در دست بازمانده‌ای دور از نسل الندیل جای گرفت: آراگورن، که نام آن را به آندوریل تغییر داد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...