آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Seven Gates of Gondolin

آرشیو برچسب: Seven Gates of Gondolin

هفت دروازۀ گوندولین (راه محافظت شده به قلمروی پنهان)

در بیشتر تاریخ گوندولین، از ذرۀ رودخانه سیریون یک راه پنهان به آن وجود داشت. مسیر «رودخانۀ خشکی» که تورگون در ابتدا از آن برای یافتن راه خود از طریق کریساگریم استفاده کرده بود، به یک تونل و یک آبکند باریک از میان کوه‌ها به نام اورفالخ اخور منتهی می‌شد، پس از تأسیس گوندولین، این راه توسط هفت دروازه معروف، ...

ادامه مطلب »