آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Seeing-stones

آرشیو برچسب: Seeing-stones

سنگ‌های بینا (نامی برای پلان‌تیری)

تاریخ‌ها: ساخته شده در سال‌های درختان؛ حداقل دو عدد از آنها تا دوران چهارم باقی ماندند محل: آمون سول، آنومیناس، الوستیریون، میناس آنور (بعدها میناس تی‌ریت)، میناس ایتیل(بعدها میناس مورگول)، اورتانک، اسگیلیات(این دو محل‌های اصلی نگهداری سنگ‌های بینا بودند اما تعدادی از آنها بعدها به مکان‌های دیگر منتقل شدند: برای جزئیات بیشتر به مدخل پلانتیری مراجعه کنید.) ریشه(ها): ساخته شده ...

ادامه مطلب »