آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Sarch nia Hîn Húrin

آرشیو برچسب: Sarch nia Hîn Húrin

سارخ نیا خین هورین (گور فرزندان هورین)

در زمانی که تورین در بره‌تیل تحت نام تورامبار اقامت داشت، براندیر پسر هاندیر ارباب آنجا بود. وقتی تورین از بیشه در برابر گلائرونگ دفاع کرد، براندیر شاهد اتفاقاتی بود که پس از شکست اژدها رخ نمود.نی‌نیل همسر تورین او را در شرایطی یافت که از خون سمی اژدها از پا در آمده بود و گمان برد که او مرده ...

ادامه مطلب »