آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Runes

آرشیو برچسب: Runes

حروف رونی (حروفی که نخستین بار توسط دایرون اهل دوریات ابداع شدند)

تاریخ: پیش از آغاز دوران نخست ریشه‌ها: نخستین بار توسط دایرون از دوریات ابداع شد. معنا: از واژه‌ی اسکاندیناویایی رون(rún) به معنی نماد جادویی دیگر نام‌ها: کرتار، کیرت  شامل:کرتاسِ دایرون- آنگرتاسِ دایرون- آنگرتاسِ موریا و کیرت اره‌بوری. (نمودار): تکامل خط کیرت اره‌بوری را در سده‌ی سوم پس از ابداع حروف اصلی دایرون نشان می‌دهد. در واقع، کرتاس دایرون به سیستم‌های ...

ادامه مطلب »