آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Roquen

آرشیو برچسب: Roquen

روکوئن (شهسوار یا سلحشور)

کلمه کوئنیایی برآمده از یک شکل باستانی روکو-کوئن: اسب-انسان. که در اصل بیشتر توسط الف‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت که برای اشاره به یک اسب‌سوار بود. پایان کوئن می تواند زنانه یا مردانه باشد؛ این تنها اشاره به این داشت که فرد موردنظر به‌طور منظم اسب می‌راند، به‌خصوص به عنوان بخشی از حرفه‌اش. با گذشت زمان به ویژه در میان ...

ادامه مطلب »