آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Rómendacil II

آرشیو برچسب: Rómendacil II

رومنداکیل دوم (دومین فاتح شرق)

تاریخ: ۱۱۲۶ تا ۱۳۶۶ دوران سوم(۲۴۰ سال) نایب السلطنه‌ی گوندور از ۱۲۴۰(۶۴ سال) پادشاه گوندور از ۱۳۰۴(۶۲ سال سلطنت کرد.) نژاد: انسان تبار: دونه‌داین تمدن: گوندوری خاندان: خاندان آناریون معنی : فاتح شرق دیگر نام‌ها: مینالکار عناوین: وارث آناریون، وارث الندیل، شاه گوندور، نایب السلطنه‌ی گوندور، فرمانروای قلمرو جنوبی مردی که روزگاری به عنوان‌یکی از نیرومندترین شاهان بر گوندور حکم ...

ادامه مطلب »