آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - رومنداکیل دوم (دومین فاتح شرق)

رومنداکیل دوم (دومین فاتح شرق)

تاریخ: ۱۱۲۶ تا ۱۳۶۶ دوران سوم(۲۴۰ سال)

نایب السلطنه‌ی گوندور از ۱۲۴۰(۶۴ سال)

پادشاه گوندور از ۱۳۰۴(۶۲ سال سلطنت کرد.)

نژاد: انسان

تبار: دونه‌داین

تمدن: گوندوری

خاندان: خاندان آناریون

معنی : فاتح شرق

دیگر نام‌ها: مینالکار

عناوین: وارث آناریون، وارث الندیل، شاه گوندور، نایب السلطنه‌ی گوندور، فرمانروای قلمرو جنوبی

مردی که روزگاری به عنوان‌یکی از نیرومندترین شاهان بر گوندور حکم می‌راند، در وضعیت نامساعدی دیده به جهان گشود. او با نام مینالکار در دوران سلطنت هیارمنداکیل اول به دنیا آمد، پدرش کالماکیل بود، برادر کوچکتر نوۀ شاه، نارماکیل. بنابراین بخت اندکی برای رسیدن او به تاج و تخت وجود داشت اما سرنوشت تصمیم دیگری گرفت.

عمویش نارماکیل در سال ۱۲۲۶ دوران سوم به سلطنت گوندور رسید. او برای سختی‌های مقام پادشاهی ساخته نشده بود و ترجیح داد نایب‌السلطنه‌ای را تحت حمایت خود منصوب کند. رأی او بر انتخاب برادرزاده‌اش مینالکار قرار گرفت و نیابت در ۱۲۴۰ به او رسید. مینالکار با اختیاری که بدو داده شده بود به سرعت برای حفظ مرزهای گوندور وارد عمل شد. ارتش بزرگی آراست و با آن به شرق پیش روی کرده سپاه شرقی‌ها را در حدفاصل رووانیون و دریای رون در هم شکست. پس از این رویداد مهم بود که عنوان جدّش تاروستار در قرن ششم را برای خود برگزید: رومنداکیل، فاتح شرق.

رومنداکیل به پیروزی بزرگش در شرق قانع نشد و به استحکام بخشی رود آندوین پرداخت. او بود که ستون‌های آرگونات را در بالادست نن هیتویل ساخت. با هدف هشدار و  مشخص کردن مرزهای شمالی گوندور. او برنامه‌های دفاعی نامحسوس‌تری نیز به اجرا در آورد. به منظور محکم کردن رشتۀ پیوند میان گوندور و مردمان شمالی که در شرق می‌زیستند، تا بدانجا پیش رفت که پسرش والاکار را برای زندگی به میان آن‌ها فرستاد، اقدامی‌که سرانجام زیانباری چون نزاع خویشان(جنگ داخلی) را در پی داشت.

اگر نارماکیل پسری داشت، نیابت سلطنت مینالکار با مرگ عمویش در ۱۲۹۴ دوران سوم به پایان می‌رسید اما نارماکیل بدون وارث درگذشت و برادرش، کالماکیل، پدر مینالکار جانشین وی شد. کالماکیل نیز تنها به اسم پادشاه بود و به پسر ممتازش اجازه داد که به عنوان نایب‌السلطنه به حکومت ادامه دهد. با درگذشت پدر در ده سال بعد، مردی که در شصت و چهار سال گذشته حاکم حقیقی گوندور بود، سرانجام با نام پر آوازۀ رومنداکیل دوم، شاه راستین آن شد.

رومنداکیل دوم شصت و چهار سال تحت عنوان نایب‌السلطنه و شصت و دو سال بعد از آن به نام پادشاه بر گوندور حکمرانی کرد. جانشین وی پسرش والاکار بود.

یادداشت‌ها:

تاریخ تولد رومنداکیل تنها در جلد ۱۲ تاریخ سرزمین میانه(مردم سرزمین میانه) به چشم می‌خورد. از این رو چندان قابل اتکا به نظر نمی‌رسد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...