آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Róg

آرشیو برچسب: Róg

روگ (یک دروآدان، برای نامیدن مردم درواداین به شکل مفرد)

این نام در روهان برای مردم ددخوی که در الفی درواِداین نامیده می‌شوند به کار می‌رفت. در اواخر دوران سوم، تنها از زندگی این مردمان مرموز جنگلی در جنگل درووادان، فراتر از مرزهای شرقی روهان اطلاعاتی در دست است. اما در روزگاران پیشین در مناطق گسترده‌تری می‌زیستند و شمایلشان در جادۀ پیچ در پیچی که به دون‌هارو می‌رسید حجاری شده ...

ادامه مطلب »