آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: River Withywindle

آرشیو برچسب: River Withywindle

رودخانه‌ی ویتی‌ویندل (رودی که در جنگل قدیمی جاری بود)

ریزآبه‌ی کوچکی از رود برندویین یا برندی‌واین که از بالای خانه‌ی تام می‌گذشت و تقریباً به جانب جنوب غربی دره‌ای می‌رفت که از میان جنگل قدیمی می‌گذشت تا در هی‌سند، نزدیک جنوب حاشیه‌ی جنگل به برندی‌واین برسد. بیدمرد پیر در ساحل همین رود روییده بود و به دلیل قدرت خبیث وی، دره‌ی ویتی‌ویندل مخوف‌ترین جای جنگل قدیمی محسوب می‌شد. بیدمرد ...

ادامه مطلب »