آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Regent of Gondor

آرشیو برچسب: Regent of Gondor

نایب گوندور (حکمرانی برای گوندور به جای شاه آن)

محافظ تاج که ترجمۀ الفی کلمۀ کارما-کوندو بوده و به کسی که جانشین شاه بوده گفته می‌شده. در تاریخ گوندور فقط یک بار نایب وجود داشته، مینالکار پسر کالماکیل.

ادامه مطلب »